Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Công bố chất lượng hương liệu thực phẩm trong nước

VNSLAW hướng dẫn thủ tục công bố chất lượng hương liệu thực phẩm trong nước như sau:

1.Hồ sơ công bố chất lượng hương liệu thực phẩm sản xuất trong nước:

- Đơn xin công bố hương liệu thực phẩm;
- Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm;
- Bản tiêu chuẩn cơ sở;
- Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nhãn sản phẩm;
- Phiếu kiểm nghiệm (nếu khách hàng chưa kiểm  nghiệm sản phẩm, VNSLAW đại diện khách hàng kiểm nghiệm sản phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng);
- 02 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Giấy đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh hương liệu thực phẩm (02 bản sao hợp lệ).

2.VNSLAW thực hiện các công việc:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến công bố chất lượng hương liệu thực phẩm;
- Tư vấn tính hợp lý các tài liệu, hồ sơ khách hàng cung cấp;
- Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng hương liệu thực phẩm;
- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để Công bố chất lượng hương liệu thực phẩm.

3.Hiệu lực công bố hương liệu thực phẩm:

- Giấy công bố chất lượng hương liệu thực phẩm có giá trị 03 năm, trước khi hết thời hạn 03, doanh nghiệp được gia hạn việc công bố và làm đơn gia hạn.
- Hồ sơ nộp tại: Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét