Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Với chi phí rẻ nhất và dịch vụ tốt nhất quý khách đã có thể công bố thực phẩm nhập từ nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

1.Tư vấn trước khi công bố thực phẩm nhập khẩu.

- Tư vấn hồ sơ, thủ tục và thời gian công bố thực phẩm nhập khẩu;
- Tư vấn phân loại công bố thực phẩm nhập khẩu;
- Tư vấn tính pháp lý của hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu;
- Tư vấn các vấn đề liên quan để nhập khẩu thực phẩm lưu hành tại Việt Nam;
- Các nội dung tư vấn khác liên quan.

2.Tài liệu chuẩn bị cho việc công bố thực phẩm nhập khẩu:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có kinh doanh ngành nghề thực phẩm;
- Certificate of analysic (CA) hoặc Bản thông tin thành phần sản phẩm;
- Certificate of free sale (CFS) (áp dụng đối thực phẩm nhập khẩu là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡngthực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng);
- Phiếu kiểm nghiệm tại Việt Nam;
- Mẫu nhãn;
- 03 mẫu sản phẩm (mỗi mấu tối thiểu phải được 300g);
- Các tài liệu khác (nếu có).
Lưu ý: Nếu sản phẩm thực phẩm nhâp khẩu có nguồn gốc từ động vật, cần cung cấp thêm Certificate of Healt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét