Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm là thủ tục pháp lý phức tạp và làm mất nhiều thời gian của các doanh nghiệp
Do vậy, để thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm, VNSLAW cung cấp đến Qúy khách hàng dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn thực phẩm với những nội dung cụ thể như sau:

1.Tư vấn trước khi công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

-  Tư vấn các quy định của pháp luật về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
-  Tư vấn các thủ tục Công bố tiêu chuẩn lượng;
-  Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
-  Tư vấn các vấn đề có liên quan khác.

2.Công việc VNSLAW thực hiện để công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

-  Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu quý khách hàng cung cấp, VNSLAW sẽ phân tích, đánh giá tính pháp, đầy đủ của tài liệu cho việc thực hiện công việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
-  Sau khi khách hàng ký hợp đồng công bố chất lượng sản phẩm, VNSLAW sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ;
-  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Cục an toàn thực phẩm;
-  Đại diện khách hàng theo dõi hồ sơ, kết quả và thông báo thông tin kịp thời cho khách hàng;
-  Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và bàn giao lại cho khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét