Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

VNS xin hướng dẫn các bạn thủ tục xin giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy nhu sau:

TƯ VẤN XIN GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Khách hàng làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại VNS sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
· Các luật sư của VNS sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy như: Tư vấn về điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, tư vấn soạn hồ sơ chuẩn...
· Các luật sư của VNS sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
· Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
· Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
· Sau khi ký hợp đồng dịch vụ VNS sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho khách hàng;
· Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
· Đại diện lên Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho khách hàng;
· Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
· Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.
· Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi khách hàng nhận được giấy chúng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, VNS vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
· Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
· Tư vấn miễn phí qua yahoo, email, website của công ty.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét