Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm

Tư vấn xin Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm tại VNS:
-   Luật sư của VNS sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm;
-   Luật sư của VNS sẽ tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm;
-   Luật sư của VNS sẽ tư vấn điều kiện cấp Giấy phép công bố lưa hành mỹ phẩm;
-   Luật sư của VNS sẽ tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép công bố lưa hành mỹ phẩm;
    Luật sư của VNS sẽ tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp Giấy phép công bố lưa hành mỹ phẩm;
    Tư vấn các vấn đề khác có liên quan;
     Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ của khách hàng cung cấp;
     Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
    VNS đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;
     Đại diện lên Cơ quan có thẩm quyền để nộp Hồ sơ xin Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng;
     Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
     Nhận kết quả là Giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét