Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

giấy phép lao động phải xác nhận lãnh sự

Theo quy định của pháp luật về giấy phép lao đông cho người nước ngoài  thì hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài phải được xác nhận các giấy tờ tài liệu do cơ quan tổ chức nước ngoài cấp như: Bằng đại học- nếu được cấp ở nước ngoài, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài cấp…
- Xác nhận lãnh sự là việc Đại sứ quán nước cấp các giấy tờ đó, hoặc cơ quan ngoại giao nơi cấp tài liệu XÁC NHẬN rằng đó chính là giấy tờ do các cơ quan, tổ chức ở nước đó cấp và nó có giá trị sử dụng ở nước ngoài. Việc xác nhận lãnh sự này thường được đánh dấu bằng việc dán tem hoặc đóng dấu của cơ quan ngoại giao hoặc đại sứ quán của nước đó lên tài liệu cần xác nhận lãnh sự.

Đối với việc xác nhận lãnh sự hồ sơ xin giấy phép lao đông cho người lao động nước ngoài thông thường là việc xác nhận: giấy điều chuyển công tác, bằng đại học , lý lịch tư pháp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét