Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Kê khai thuế hàng tháng

Văn phòng luật VNS hướng tới những quý doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu kê khai thuế hàng tháng cần đại diện làm việc với cơ quan thuế về số liệu toàn bộ liên quan đến các báo cáo thuế hàng tháng.
Doanh nghiệp phải kê khai và nộp báo cáo thuế hàng tháng trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. Trường hợp kê khai chậm sẽ bị sử phạt theo quy đinh tại thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/ 06/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
Để doanh nghiệp có thế yên tâm hoạt động, tiết kiệm được chi phí cũng như trách nhiệm đối với cơ quan thuế sở tại.VNSLAW sẽ cam kết thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề kê khai thuế hàng tháng cho các quý công ty  gồm :
-  Hồ sơ kê khai thuế hàng tháng.
-  Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào , bán ra, cân đối chứng từ mua vào bán ra.
-  Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
-  Trực tiếp nộp báo cáo thuế cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét