Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ tư vấn Thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại VNS.

I. Các điều kiện Thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Thành lập trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
 - Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế này.
- Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế này, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.
- Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.
- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.
- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

II. Thủ tục giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại VNS sẽ được hưởng một số dịch vụ tư vấn miễn phí như:
 - Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan
- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ Thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận giấy chứng nhận Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét