Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh gas

I. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán gas theo mẫu ;
b) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai;
c) Bản sao: Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;
d) Bản sao: Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai.
* Cửa hàng bán LPG chai được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

II.Tư vấn xin Giấy phép kinh doanh gas tại VNSLAW:

+ Tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép:
  - Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép;
  - Tư vấn điều kiện cấp giấy phép;
  - Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép;
  - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép;
  - Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
+ Thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét