Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

VNS cung cấp gói dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với các nội dung sau:
1. Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
   2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
  3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.
  4. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét