Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

- Luật sư sẽ Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép kinh doanh xăng dầu. Sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc tư vấn thủ tục xin Giấy phép kinh doanh xăng dầu.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Đại Diện Khách Hàng Hoàn Tất Các Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Xăng Dầu Như:
Luật sư của VNS tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu cho khách hàng;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Đại diện lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu cho khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét