Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Xin giấy phép kinh doanh rượu

VNS xin hướng dẫn các bạn thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu
a)Trình tự thực hiện:
Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Công Thương
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ)
Bước 3- Nhận giấy chứng nhận tại bộ phận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Công Thương theo các bước sau:
· Công chức trả giấy chứng nhận và viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận trả kết quả.
· Công chức trả giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng nhận ký nhận.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
* Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:
- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;
- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét