Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu:
-    Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền (POA) của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam.
-    Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) còn hạn do nước sở tại cấp, nếu CFS không ghi thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
-    Bảng công thức thành phần của sản phẩm: ghi đầy đủ thành phần cấu tạo, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
-    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Một số dịch vụ khác như:
Thành lập công ty.
Thành lập chi nhanh.
Thành lâp văn phòng đại diện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét