Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Danh mục ngành nghề cần giấy phép kinh doanh

Danh mục ngành nghề cần giấy phép kinh doanh
VNSLAW hướng dẫn danh sách các ngành nghề cần giấy phép kinh doanh con khi thực hiện kinh doanh các ngành nghề như sau:
1. Dịch vụ cầm đồ
Biên bản kiểm tra xác nhận về điều kiện Phòng cháy chữa cháy.
Cam kết thực hiện quy định điều kiện về an ninh, trật tự.
2. Dịch vụ cho thuê nhà, phòng trọ
Biên bản kiểm tra xác nhận về điều kiện Phòng cháy chữa cháy.
Cam kết thực hiện quy định điều kiện về an ninh, trật tự.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà ở.
3. Kinh doanh Karaoke
 Giấy phép kinh doanh Karaoke
4. Kinh doanh dịch vụ ăn uống
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Cam kết môi trường
5. Kinh doanh dịch vụ internet
Giấy phép cung cấp dịch vụ internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét