Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Điều kiện bảo hỗ nhãn hiệu

VNSLAW tư vấn một số quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu như sau:

1.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-          Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả ba chiều hoặc sự kết hợp yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
-          Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ nhãn hiệu khác.

2.Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

-          Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhần lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan Nhà Nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề  nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
-          Dấu hiệu trùng hoặc đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam, của nước ngoài.
Dịch vụ khác:
Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Thành lập công ty

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét