Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Hỏi đáp

Hỏi:

'Chúng tôi công ty liên doanh của 1 Doanh nghiệp Hàn Quốc và 1 Doanh nghiệp Việt Nam chuyên bán căn hộ cao cấp.
Năm 2010 Công ty JVC chúng tôi đã ký hợp đồng bán căn hộ cho 1 cá nhân. JVC đã xuất hóa đơn cho cá nhân này năm 2010. JVC đã báo cáo thuế, trả thuế cho Nhà nước năm 2010.
Cá nhân này là chủ của 1 Doanh nghiệp A.
Năm 2011 cá nhân này muốn cắt hợp đồng với JVC vì lý do cá nhân này muốn chuyển hợp đồng từ cá nhân này cho Công ty A.
Vậy:
- JVC có thể lập bản hủy hợp đồng với cá nhân A hay không?
- Có thể thanh toán lại cho cá nhân số tiền mà họ đã mua căn hộ?
- Có thể lập 1 hợp đồng mua bán khác để bán lại căn hộ này cho Công ty A không?
- Đồng thời JVC có thể báo giảm doanh thu và nộp tờ khai thuế bổ sung để điều chỉnh phần thuế GTGT do cắt hợp đồng cho thời điểm 2010 và nộp tăng thuế và tờ khai thuế ngay thời điểm ký hợp đồng với Công ty A hay không?
- JVC có thể bán căn hộ này với giá thị trường hiện tại vì căn hộ này đã được sử dụng.
- Nếu làm được các việc trên, liệu Công ty JVC có sai phạm gì về pháp luật thuế khi thực hiện hay không?

Trả lời:

Câu hỏi của Công ty JVC không cung cấp thông tin đầy đủ và cụ thể do đó Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:
- Nếu năm 2010 cá nhân (là chủ Doanh nghiệp A) đã trả toàn bộ tiền mua căn hộ cho Công ty JVC và năm 2011 cá nhân (là thể nhân) muốn chuyển hợp đồng cho Doanh nghiệp A (là pháp nhân) thì các bên thực hiện theo quy định của Luật Dân sự (cá nhân có thể thực hiện bán lại căn hộ cho Doanh nghiệp A hoặc cá nhân thực hiện góp vốn vào Doanh nghiệp A), việc này không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế.
- Nếu Công ty JVC muốn thanh toán lại tiền nhà cho cá nhân và lập hợp đồng khác bán căn hộ cho Doanh nghiệp A (Công ty A) thì JVC có thể ký hợp đồng mua lại nhà của cá nhân, thanh toán tiền nhà cho cá nhân và sau đó ký hợp đồng bán cho Doanh nghiệp A (Công ty A), JVC thực hiện xuất hóa đơn GTGT giao cho Doanh nghiệp A (Công ty A)máy đóng gói.
Ngoài ra về hình thức pháp lý của “Doanh nghiệp A hoặc Công ty A” do cá nhân làm chủ cũng không rõ ràng là Doanh nghiệp tư nhân hay Công ty TNHH một thành viên hay là Công ty CP do cá nhân A nắm cổ phần chi phối. Vì vậy Tổng cục Thuế trả lời để Công ty JVC – Công ty liên doanh của Hàn Quốc và Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
Các dịch vụ khác: điều chỉnh dự án đầu tư, thành lập hộ kinh doanh cá thể

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét