Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Các thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm

Để sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được lưu thông và bán tự do trên thị trường Việt Nam,các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu sản phẩm mỹ phầm
cần tiến hành các thủ tục sau:
Thứ nhất, tổ chức, cá nhân trước khi nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm cần phải công bố mỹ phẩm tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền ở Việt Nam.
Thứ hai, tiến hành làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan hải quan. Trong khâu làm thủ tục này, tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm phải trình với cơ quan hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục quản lý dược – Bộ Y Tế cấp phiếu tiếp nhận còn thời hạn. Thời hạn phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu là 05 kể từ ngày được cấp phiếu tiếp nhận.
Thứ ba, sau khi đã làm xong thủ tục nhập khẩu tại Hải quan, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu có thể tự do lưu thông sản phẩm nhập khẩu trên thị trường.
Lưu ý: Một số loại  mỹ phẩm nhập khẩu không bắt buộc phải Công bố sản phẩm mỹ phẩm, như:
-          Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm. Lúc này, tổ chức hoặc cá nhân chỉ cần gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm mục đích nghiên cứu, kiểm nghiệp tới Cục quản lý dược – Bộ Y Tế. Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.
-          Tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan hải quan theo quy định. Tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định  mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành thì không phải Công bố mỹ phẩm nhập  khẩu.
-          Tổ chức, cá nhân nhập  khẩu mỹ phẩm để trưng bày tại Hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập tái xuất khác phải làm thủ tục xin giấy phép tạm nhập tái xuất.
Một số dịch vụ khác: xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét