Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

1. Căn cứ pháp lý:
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Thông tư 26/2012/ TT-BYT ngày 30/11/2012 quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế .
2. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm:
Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tất cả các cơ nhập khẩu mọi loại thực phẩm, sản xuất và kinh doanh trong nước các sản phẩm thực phẩm  như thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.
3. Hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:
Tổ chức sản xuất và kinh doanh các thực phẩm nói trên, có nhu cầu xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lập hồ sơ bao gồm các tài liệu sau gửi lên  Cục an toàn thực phẩm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có kinh doanh ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, thiết bị của cơ sở sản xuất/ kinh doanh thực phẩm;
- Bản sao xác nhận tập huấn kiến thực về an toàn thực phẩm của những người tham gia sản xuất/ kinh doanh;
- Các tài liệu khác (nếu có).
Ngoài việc xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Cục an toàn thực phẩm, VNS còn đại diện doanh nghiệp công bố các loại thực phẩm nhập  khẩu và các thực phẩm thuộc thẩm quyền của Cục an toàn thực phẩm cho phép công bố thực phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét